Leerwerktraject Beheerder brandmeldinstallatie BBMI www.bikkelz-bmi.nl

Sociale oplossing voor tekort aan vakmensen

De installatiebranche kampt al jaren met een nijpend tekort aan geschoolde monteurs. Bedrijven en organisaties moeten hun brandmeld- en ontruimingsinstallaties regelmatig controleren. In de praktijk laat dit vaak te wensen over omdat er te weinig vakmensen zijn die de controles kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt onvoldoende opvolging gegeven aan een programma van eisen bij een brandmeldsysteem of wensen en plichten vanuit verzekeraars.

5 maanden theorie en praktijk

Om het tekort op te lossen is Bikkelz Sociaal ondernemend in regio Breda gestart met het nieuwe opleidingstraject Beheerder brandmeldinstallatie BBMI. Tegelijkertijd krijgen mensen die moeite hebben met het vinden van werk via dit traject een kans om terug te keren op de arbeidsmarkt.

Tijdens 5 maanden theoretische maar vooral praktische scholing, zullen de kandidaten zichzelf ontwikkelen en certificeren tot slagvaardig Beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie BBMI.

Bikkelz werkt zowel bij het praktijkleren als bij de uitvoering van controles samen met (kennis)partners en dienstverleners uit de betrokken branche.

Op weg naar betaald werk

Vanwege het tekort aan vakmensen zijn er goede kansen voor kandidaten om het leer/werktraject af te kunnen sluiten met een betaalde baan.

Er zijn diverse mogelijkheden:

  • kandidaten kunnen mogelijk in dienst treden van een (installatie)bedrijf dat controles uitvoert.
  • Daarnaast kunnen geschoolde en gecertificeerde Bikkelz-medewerkers controles uitvoeren in opdracht van of in samenwerking met bedrijven uit de installatiebranche.
  • Bikkelz kan ook direct brandmeldinstallaties controleren in opdracht van bedrijven en instellingen.

Bikkelz Sociaal ondernemend toont aan dat mensen ondanks een afstand tot de arbeidsmarkt in staat zijn conform professionele normen en regelgeving een bijdrage te leveren aan brandveiligheid binnen bedrijven en instellingen.

René van Liesdonk, eigenaar en oprichter van Bikkelz: ,,Met de combinatie van (praktijk)scholing, certificering en inzet van mensen hopen we bedrijven en instellingen te kunnen helpen bij het optimaliseren van hun brandpreventie- en ontruimingsmogelijkheden indien zich een calamiteit voordoet.”

,,Onderhoud en controle van brand- en ontruimingsinstallaties is minstens zo belangrijk als de beslissing om een goed ingerichte brandmeldcentrale en bijbehorende onderdelen te laten plaatsen. Bikkelz heeft in samenwerking met partners de nodige leerlingen in opleiding naar professioneel Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) en heeft ook al medewerkers die controles kunnen uitvoeren. Hiermee beantwoorden we aan de vraag binnen de installatiebranche naar personeel op het werkgebied van controles van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Er zijn voldoende mensen met een normaal of hoger werk- en denkniveau, die ondanks enige arbeidshandicap uitstekend zijn te ontwikkelen en om te scholen naar controletaken BBMI.