Diploma Beheerder brandmeldinstallatie BBMI

Het leer/werktraject BBMI van Bikkelz Sociaal ondernemend leidt kandidaten op tot vakmensen met een brede kennis op het gebied van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie is veelal toegespitst op één installatie, namelijk de installatie van het eigen pand. Onze opleiding zorgt voor een veel ruimere kennis. Dat maakt onze controleurs breed inzetbaar.

Brede kennis brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Natuurlijk hebben onze kandidaten met goed gevolg het examen ‘Beheerder brandmeldinstallatie’ afgelegd. Rode draad in het leer/werktraject is ook hoe relevante wet- en regelgeving moet worden toegepast. Ook zijn verschillende merken en typen brandmeldcentrale(s) tijdens de opleiding aan bod gekomen.

NEN 2535 en NEN 2654

Met onze bredere opleiding en de verdieping in de normen NEN 2535 en NEN 2654 kunnen onze mensen worden ingezet voor verschillende installaties.

NEN 2535 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van het brandmeldsysteem.

De NEN 2654 geeft specifieke richtlijnen voor het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties in gebouwen.

VCA-certificaat

Onze mensen zijn een vaste waarde in het controleren van brandmeldinstallaties. Het controleren en vastleggen wat er door het jaar gebeurt en het bewaken van de nominale staat van de installatie is van belang voor een veilig gebruik van het pand.

Veiligheid is het sleutelwoord en dus bezitten onze kandidaten ook het VCA-certificaat.